Ψάρια Α΄

Κωδικός: 50

Περιγραφή

Τιμή αναλόγως την Ψαριά του καϊκιού

Τσιπούρες, Σαργοί, Φαγκριά, Λιθρίνια, Σιναγρίδες

Μιλάνε Ελληνικά, Γυαλίζει το μάτι τους